Karin Rapšová
Družstevná 4D
919 61 Ružindol
email: karin.rapsova@gmail.com
číslo účtu: 2700769856/8330 Fio banka
IBAN: SK31 8330 0000 0027 0076 9856